0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

251.61 MS/s

0.00000

Pool Hashrate

37.83 M

0.00000

Mạng Difficulty

2.22 GS/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

1544913

0.00000

Khai thác Khối

9.38 $+8.66%

0.00000

Giá ZEN

81%

0.00000

May mắn

1.0%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

0.00000

Thanh toán tối thiểu

Chúng tôi bao trả phí thanh toán. Không tính thêm phí.

Pool Hashrate

251.61 MS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu128
zen.2miners.com:3030
Hoạt động
1024 cho Nicehash
zen.2miners.com:3131
Hoạt động
Hoa Kỳ128
us-zen.2miners.com:3030
Hoạt động
1024 cho Nicehash
us-zen.2miners.com:3131
Hoạt động
Châu Á128
asia-zen.2miners.com:3030
Hoạt động
1024 cho Nicehash
asia-zen.2miners.com:3131
Hoạt động